Poľovačka na bažanty v okolí Nitry

20.11.2021

Dňa 20.11.2021 v sobotu sme sa zúčastnili poľovačky na drobnú zver neďaleko Nitry. Vypustených bolo 400 bažantov, výrad 317. Franco nádherne pracoval s obrovskou chuťou a nasadením. Počasie nám prialo a tak sme strávili veľmi príjemný deň v spoločnosti psíkov a veľmi príjemných ľudí poľovníkov

https://www.youtube.com/watch?v=ZL_o278BFRg&t=82s