Poľovačka na bažanty Veľké Zálužie

22.10.2022
V sobotu 22.10. 2022 sme boli pozvaní na prvú jesennú poľovačku. Poľovačky sa zúčastnilo 14 strelcov a 12 psovodov. Vypustených bolo 426 bažantov, výrad bol 320. Franík si celú poľovačku veľmi užíval a nádherne v plnom nasadení pracoval. Soffinka bola na svojej prvej poľovačke zatiaľ iba ako divák. Bol to veľmi príjemne strávený deň.