POĽOVNÉ VLASTNOSTI

Tento druh stavača sa využíva na hľadanie zveri na širokom priestore. Jeho prednosťou je práca na stope, v ktorej dokonca predčí ostatné druhy stavačov. Je to prirodzený prinášač, ktorý nemá problém ani s vodou. Preto je veľmi vhodný najmä pri love bažantov, kačiek a zajacov. Weimarský stavač má stále mnoho vlastností, ktoré z neho urobili legendu medzi poľovnými psami. Je to všestranný, povahovo pevný a náruživý poľovne upotrebiteľný pes so systematickým a vytrvalým hľadaním. Nos pozoruhodnej kvality. Ostrý na škodnú a dravú zver, taktiež ostražitý, ale nikdy agresívny. Má pozoruhodný sklon k práci po výstrele. Ako väčšina ostatných veľkých poľovných psov aj weimarský stavač potrebuje veľa pohybu a musí byť pod dozorom, aby sa predišlo nežiaducemu vyhľadávaniu zveri. Je to veľmi energické zviera, ktoré sa narodilo pre lov so svojim vodcom. Každý kto nie je schopný čeliť tomuto chovaniu, by sa mal rozhodnúť pre plemeno, ktoré je menej čulé.