PRACOVNÉ ÚSPECHY

Slovenská republika

Skúšky vlôh stavačov

 1. cena 168 bodov / nos 4

Česká republika

Podzimné skúšky stavačov

1. cena 287 bodov / nos 4

Slovenská republika

Jesenné skúšky stavačov KCHWSK 

1. cena 224 bodov /nos 4

Česká republika

Farbiarske skúšky

1. cena 107 bodov

Česká republika

Skúšky z vodnej práce 

1. cena 96 bodov