en-Skúšky z vodnej práce

12/11/2019

V sobotu sa náš Franco zúčastnil skúšok z vodnej práce, ktoré absolvoval v I. cene s počtom bodov 96. Skúšky sa konali v Českej republike - Tavíkovice.