PRACOVNÉ ÚSPECHY

Slovenská republika

Skúšky vlôh stavačov 29. 4. 2018

 1. cena 168 bodov / nos 4

Česká republika

Podzimné skúšky stavačov 

31. 8. 2019

1. cena 287 bodov / nos 4

Slovenská republika

Jesenné skúšky stavačov KCHWSK 14. 9. 2019

1. cena 224 bodov /nos 4

Česká republika

Farbiarske skúšky 28. 9. 2019

1. cena 107 bodov

Slovenská republika

Skúšky z vodnej práce 12. 7. 2020

1. cena 85 bodov


Česká republika

Skúšky z vodnej práce 5. 10. 2019

1. cena 96 bodov 

Česká republika

Podzimné skúšky stavačov 

17. 3. 2020

1. cena 283 bodov