PRACOVNÉ ÚSPECHY

Slovensko
Jesenné skúšky stavačov 15.11. 2022
I. cena 236 bodov /nos 4